Friday 4 March, 2011

सोशल नेटवर्किंग साइटसाठी तुमचे युजरनेम उपलब्ध आहे का?

ब-याचदा अनेक ऑनलाइन खात्यांसाठी आपण एकच य़ुजरनेम वापरतो. काही ठिकाणी आपले युजरनेम उपलब्ध नसेल तर फुकट वेळेची बरबादी होते. तेव्हा आपल्याला हवे असलेले युजरनेम कुठल्या सोशल नेटवर्किंग साइटवर उपलब्ध आहे आपण नेमचेक.कॉम चा वापर करून शोधू शकतो. तर मग बघा तुमचे आवडीचे युजरनेम आणखी कुठे उपलब्ध आहे आणि असेल तर लगेच खाते बनवून घ्या.

1 comment:

अमोल केळकर said...

Great Information

Thanks
Amol Kelkar