Wednesday 5 January, 2011

महायोगी गगनगिरी


आज कामानिमित्त क्लाईंटकडे गेलो असता त्यांना त्यांच्या आश्रमाची वेबसाईट बनवायची आहे तर त्यासाठी गुगल करताना अतिशय सुंदर वेबसाईट बघण्यात आली. gagangiri.org ही वेबसाईट बघता क्षणी मला खुप खुप आवडली. वेबसाईटची अतिशय देखणी आणि सुटसुटीत मांडणी असून त्यावरील माहितीसुद्धा खुपच चांगल्याप्रकारे मांडलेली आहे.

गगनगिरी महाराजांवरील ही वेबसाईट बघता बघता थोडेफार वाचत गेलो आणि गगनगिरी महाराजांबद्दलची चांगल्यापैकी माहिती या वेबसाईटवरुन मिळाली. गगनगिरी महाराजांनी केलेली कामे, इतिहास, महासमाधी ही खुप चांगली माहिती साईटवर दिलेली असून काही विचारसुद्धा प्रत्येक पानावर मांडलेले आहेत.

आज जास्त काही लिहित नाही, पण आज ही वेबसाईट पाहिली आणि आपल्याला सुद्धा देखण्यासाईटबद्दल माहिती द्यावी यासाठी हा लिहीण्याचा प्रपंच केला.

No comments: